Loteria zakończona

Zobacz zwyciezców

Zwycięzcy Loterii

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Dziękujemy za udział w loterii.

PIERWSZE LOSOWANIE SAMOCHODU - Mateusz G. (Castorama Zamość)

DRUGIE LOSOWANIE SAMOCHODU - Ewa O. (Castorama Skarżysko-Kamienna)

TRZECIE LOSOWANIE SAMOCHODU - Bogdan W. (Castorama Kalisz)

CZWARTE LOSOWANIE SAMOCHODU - Pan Piotr (Castorama Zgorzelec)

NAGRODA GŁÓWNA - Pan Leszek (Castorama Mińsk Mazowiecki)

GRAJ O 1 Z 4 DACIA DUSTER

 • Kolor Orange Atacama
 • 6 poduszek powietrznych
 • ABS, ESP, AFU, Hill Start Assist
 • system mocowania fotelika dla dziecka ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu
 • system kontroli ciśnienia w oponach
 • komputer pokładowy, radio MP3, AUX + USB, Bluetooth
 • centralny zamek, elektrycznie regulowane szyby
 • stalowe obręcze kół 16"

I NAGRODĘ GŁÓWNĄ - metamorfozę domu

Voucher o wartości 100 tysięcy złotych.
Regulamin
W ramach Vouchera, Castorama wraz z Dorotą Szelągowską:

 • projektuje wykończenie wnętrza
 • wykonuje prace remontowe
 • zapewnia materiały budowlane z oferty Castorama

Pokaż regulamin

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "21 Urodziny Castoramy"

 1. Organizator i czas trwania loterii
  1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "21 Urodziny Castoramy", zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Astronomów 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243946, NIP: 521-33-76-453, REGON: 140423284, zwana dalej "Organizatorem". Loteria odbywa się na terenie Sklepów należących do sieci Castorama, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zwanych dalej: "Sklepami").
  2. Loteria rozpoczyna się w dniu 3 kwietnia 2018r. i trwa do dnia 3 sierpnia 2018r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Sprzedaż towarów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, o których mowa w pkt. 3.2. Regulaminu, rozpoczyna się w dniu 3 kwietnia 2018r. i trwa do dnia 29 kwietnia 2018r.
  3. Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej: "Regulamin").
  5. Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018r., poz. 165).
 2. Warunki uczestnictwa w Loterii
  1. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do Loterii ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nabywająca towar lub towary, o których mowa w pkt. 3.2. Regulaminu jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego tj. osoba dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: "Uczestnik").
  2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora "Fortuna PS" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pracownicy Sklepów należących do sieci Castorama, jak również pracownicy podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i lub prowadzeniu Loterii oraz członkowie ich rodzin.
  3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Zasady przeprowadzenia Loterii
  1. W okresie od dnia 3 kwietnia 2018r. do dnia 29 kwietnia 2018r. na terenie każdego Sklepu, znajduje się stanowisko do odczytu Paragonów Loterii (zwane dalej: "Terminalem").
  2. W okresie od dnia 3 kwietnia 2018r. do dnia 29 kwietnia 2018r. w godzinach i dniach otwarcia Sklepów, Uczestnik, po dokonaniu w wybranym Sklepie zakupu dowolnego towaru lub towarów z oferty Castorama dostępnej w ramach danego Sklepu (zwanych dalej: "Towarem") za dowolną kwotę, otrzymuje w kasie paragon fiskalny, stanowiący jeden kupon Loterii (zwany dalej: "Paragonem Loterii").
  3. Na Paragonie Loterii umieszczony jest kod kreskowy.
  4. Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik powinien:
   1. dokonać w wybranym Sklepie w dniach od dnia 3 kwietnia 2018r. do dnia 29 kwietnia 2018r. w godzinach i dniach otwarcia Sklepu zakupu za dowolną kwotę dowolnego Towaru; oraz
   2. odebrać z kasy Sklepu Paragon Loterii; oraz
   3. odczytać w Terminalu, w Sklepie, w którym Uczestnik dokonał zakupów Towaru lub Towarów znajdujący się na Paragonie Loterii kod kreskowy. Kod kreskowy znajdujący się na Paragonie Loterii może być odczytany w Terminalu wyłącznie jeden raz, nie później niż do dnia 29 kwietnia 2018r. i wyłącznie w Sklepie, w którym dokonano zakupu Towaru lub Towarów w związku z którym Uczestnik uzyskał Paragon Loterii.
  5. Jeżeli po dokonaniu odczytu Paragonu Loterii, na Terminalu znajduje się napis:
   1. Bon 20 złotych" - oznacza to, że posiadacz Paragonu Loterii uprawniony jest do odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.1. Regulaminu.
   2. "Bon 50 złotych" - oznacza to, że posiadacz Paragonu Loterii uprawniony jest do odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.2. Regulaminu.
   3. "Bon 100 złotych" - oznacza to, że posiadacz Paragonu Loterii uprawniony jest do odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.3. Regulaminu.
   4. "Grill" - oznacza to, że posiadacz Paragonu Loterii uprawniony jest do odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.4. Regulaminu.
   5. "Myjka Karcher" - oznacza to, że posiadacz Paragonu Loterii uprawniony jest do odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.5. Regulaminu.
   6. "Zestaw narzędzi" - oznacza to, że posiadacz Paragonu Loterii uprawniony jest do odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.6. Regulaminu.
   7. "Wiertarka" - oznacza to, że posiadacz Paragonu Loterii uprawniony jest do odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.7. Regulaminu.

    W przypadku zaświecenia się na Terminalu lampki obok jednego z napisów, o których mowa powyżej, Terminal drukuje również odpowiedni wydruk - potwierdzenie wygrania danej nagrody. Potwierdzenie wygrania nagrody stanowi podstawę do odbioru przez Uczestnika tylko jednej nagrody (zgodnie z informacją wyświetloną na Terminalu). Odbiór nagrody odbywa się na zasadach określonych w pkt. 5 Regulaminu. Potwierdzenie wygrania nagrody nie upoważnia Uczestnika do dokonania zgłoszenia do Losowania i gry o jedną z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. Regulaminu.
  6. Jeżeli po dokonaniu odczytu Paragonu Loterii przy użyciu Terminala na Terminalu zaświeci się lampka przy napisie "GRASZ O SAMOCHÓD I NAGRODĘ GŁÓWNĄ" - oznacza to, że Uczestnik nie wygrał nagrody, a jego Paragon Loterii może wziąć udział w losowaniu nagród, o których mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. Regulaminu. W takim przypadku Terminal drukuje odpowiedni wydruk potwierdzający możliwość gry o nagrodę, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. (zwany dalej: "Losem"). Na Losie znajduje się informacja o kodzie Losu oraz adres strony internetowej, za pośrednictwem której Uczestnik może zarejestrować Los i wziąć udział w Losowaniu, a także daty Losowań.
  7. Uczestnik zobowiązany jest do:
   • zachowania oryginału Paragonu Loterii, w każdym przypadku, niezależnie od tego czy w oparciu o Paragon Loterii zarejestrowany został przez Uczestnika Los lub uzyskane zostało potwierdzenie wygrania nagrody (przy czym na potrzeby wydania nagród przewidzianych Regulaminem na równi z Paragonem Loterii traktowana jest oryginalna faktura VAT wystawiona na podstawie Paragonu Loterii gdzie jako nabywca wskazany jest Uczestnik, przy czym faktura musi zostać wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej);oraz
   • (w przypadku uzyskania w Terminalu informacji o wygraniu jednej z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.1. - 4.1.7.) zachowania oryginału potwierdzenia wygrania nagrody z Terminala lub (w przypadku uzyskania w Terminalu Losu) zachowania oryginału Losu,

    celem umożliwienia Organizatorowi weryfikacji uprawnień Uczestnika do odebrania danej nagrody.
  8. Aby wziąć udział w danym Losowaniu Uczestnik powinien dokonać rejestracji Losu poprzez: (i) wypełnienie wszystkich pól formularza znajdującego się na stronie internetowej www.loteria-castorama.pl podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod Losu, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii i zgodę na publikację - w przypadku wygrania w Loterii nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. – danych Uczestnika w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości miejsca zamieszkania na stronie www.loteria-castorama.pl, jak również zaakceptować Regulamin, lub (ii) dokonanie rejestracji za pośrednictwem aplikacji Castorama na urządzenia z systemem operacyjnym IOS oraz android, dalej: "Aplikacja", wypełniając znajdujący się w Aplikacji formularz rejestracyjny, wpisując w odpowiednie rubryki: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod Losu, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii i zgodę na publikację - w przypadku wygrania w Loterii nagrody , o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. – danych Uczestnika w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowość miejsca zamieszkania na stronie www.loteria-castorama.pl, jak również zaakceptować Regulamin.
  9. W celu wzięcia udziału w Losowaniu:
   • o którym mowa w pkt. 3.12.1. Uczestnik powinien dokonać rejestracji Losu w okresie od dnia 3 kwietnia 2018 r. od godziny 6:30:00 do dnia 8 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59:59.
   • o którym mowa w pkt. 3.12.2. Uczestnik powinien dokonać rejestracji Losu w okresie od dnia 9 kwietnia 2018 r. od godziny 00:00:00 do dnia 15 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59:59.
   • o którym mowa w pkt. 3.12.3. Uczestnik powinien dokonać rejestracji Losu w okresie od dnia 16 kwietnia 2018 r. od godziny 00:00:00 do dnia 22 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59:59.
   • o którym mowa w pkt. 3.12.4. Uczestnik powinien dokonać rejestracji Losu w okresie od dnia 23 kwietnia 2018 r. od godziny 00:00:00 do dnia 29 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59:59.

    W Losowaniu, o którym mowa w pkt. 3.12.5. biorą udział wcześniej nie wylosowane Losy zarejestrowane przez Uczestnika w okresie od dnia 3 kwietnia 2018 r. od godziny 6:30:00 do dnia 29 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59:59.
  10. Losowania (w ramach których losowane są nagrody tygodniowe i główne, o których mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. Regulaminu) odbywają się w siedzibie Organizatora pomiędzy godziną 11:30, a 15:30 (dalej każde z tych losowań zwane będzie: "Losowaniem").
  11. Podczas każdego z Losowań wyłaniany jest jeden zwycięzca, któremu przyznawana jest jedna z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. poniżej. Do każdego Losu przyporządkowana jest unikalna liczba naturalna, odpowiadająca kolejności zgłoszenia. W trakcie Losowania jest losowana ręcznie, przez członka wewnętrznej komisji nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, liczba naturalna i na tej podstawie ustalany jest zwycięski Los i Uczestnik, do którego ten Los należy. Liczba naturalna losowana jest poprzez umieszczenie w pojemniku 10 kul z cyframi od 0 do 9. Liczba pojemników z cyframi odpowiada ilości cyfr z których składa się najwyższa możliwa do wylosowania liczba w danym losowaniu – najwyższy numer Losu. Następnie z każdego pojemnika losowana jest jedna kula z cyfrą. Po wylosowaniu wszystkich kul powstaje liczba naturalna składająca się cyfr umieszczonych na wylosowanych kulach.
  12. Losowania odbywają się w następujących dniach:
   1. pierwsze Losowanie - w dniu 9 kwietnia 2018 r., (losowanie nagrody w postaci samochodu osobowego, o której mowa w pkt. 4.1.8. poniżej), w tym losowaniu biorą udział wszystkie Losy zarejestrowane w okresie od dnia 3 kwietnia 2018 r. od godziny 6:30:00 do dnia 8 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59:59;
   2. drugie Losowanie - w dniu 16 kwietnia 2018 r., (losowanie nagrody w postaci samochodu osobowego, o której mowa w pkt. 4.1.8. poniżej), w tym losowaniu biorą udział wszystkie Losy zarejestrowane w okresie od dnia 9 kwietnia 2018 r. od godziny 00:00:00 do dnia 15 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59:59.
   3. trzecie Losowanie - w dniu 23 kwietnia 2018 r., (losowanie nagrody w postaci samochodu osobowego, o której mowa w pkt. 4.1.8. poniżej), w tym losowaniu biorą udział wszystkie Losy zarejestrowane w okresie od dnia 16 kwietnia 2018 r. od godziny 00:00:00 do dnia 22 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59:59.
   4. czwarte Losowanie - w dniu 30 kwietnia 2018 r., (losowanie nagrody w postaci samochodu osobowego, o której mowa w pkt. 4.1.8. poniżej), w tym losowaniu biorą udział wszystkie Losy zarejestrowane w okresie od dnia 23 kwietnia 2018 r. od godziny 00:00:00 do dnia 29 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59:59.
   5. piąte Losowanie - w dniu 30 kwietnia 2018 r., (losowanie nagrody w postaci nagrody głównej "Metamorfoza z Dorotą Szelągowską", o której mowa w pkt. 4.1.9. poniżej), następujące po czwartym Losowaniu. W losowaniu tym biorą udział wcześniej nie wylosowane Losy zarejestrowane przez Uczestnika w okresie od dnia 3 kwietnia 2018 r. od godziny 6:30:00 do dnia 29 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59:59.
  13. Uczestnik, którego Los jest wylosowany podczas jednego Losowania, o którym mowa w pkt. 3.12.1., 3.12.2., 3.12.3. i 3.12.4. zostaje zwycięzcą jednej z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.8., natomiast Uczestnik, którego Los jest wylosowany podczas Losowania , o którym mowa w pkt. 3.12.5. zostaje zwycięzcą nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.9. Regulaminu, pod warunkiem że Uczestnik ten odbierze połączenie telefoniczne inicjowane przez Organizatora w dniu przeprowadzenia danego Losowania (w godzinach pomiędzy: 11:30-15:30) oraz spełni pozostałe wymogi przewidziane w Regulaminie. Połączenie telefoniczne wykonywane jest na numer telefonu wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji Losu zgodnie z pkt. 3.8. Organizator podejmuje nie mniej niż trzy próby połączenia następujące bezpośrednio po sobie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, trwające 5 sygnałów telefonicznych lub do odrzucenia lub rozłączenia połączenia lub do momentu włączenia się poczty głosowej. Podczas rozmowy telefonicznej inicjowanej przez Organizatora Uczestnik jest proszony o:
   • potwierdzenie swojej tożsamości oraz potwierdzenie, iż ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   • potwierdzenie posiadania Losu (bez podawania jego kodu) oraz Paragonu Loterii, w oparciu o który zarejestrowany został przez Uczestnika Los (lub faktury, o której mowa w pkt. 3.7. lit a);
   • oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu;
   • podanie swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. Regulaminu: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość) - informacja ta nie będzie emitowana publicznie;
   • wyrażenie zgody na nagranie rozmowy telefonicznej z Uczestnikiem i jej upublicznienie na antenie radia ZET. Wyrażenie zgody nie jest obligatoryjne.

    Ponadto Uczestnik w rozmowie telefonicznej jest informowany o konieczności spełnienia warunków wydania nagrody tygodniowej i głównej, o których mowa w pkt. 5.4. poniżej. Rozmowę telefoniczną ze zwycięzcą prowadzi osoba wyznaczona przez Organizatora. Fragmenty rozmowy ze zwycięzcą danego Losowania będą odtworzone na antenie radia ZET.
  14. W przypadku:
   • niemożliwości uzyskania połączenia (np. ze względu na przebywanie poza zasięgiem, podanie przez Uczestnika niewłaściwego numeru telefonu) lub niepodjęcia rozmowy z Uczestnikiem (np. ze względu na włączenie się poczty głosowej w telefonie, lub sygnału prowadzenia rozmowy) czy przeprowadzenia rozmowy (ze względu na przerwanie połączenia czy zakłócenia w połączeniu uniemożliwiające przeprowadzenie rozmowy), którego Los zostanie wylosowany w danym Losowaniu; lub
   • braku potwierdzenia w rozmowie telefonicznej przez Uczestnika, którego Los zostanie wylosowany w danym Losowaniu spełniania warunków, o których mowa w pkt. 3.13, w tym nie złożenia oświadczeń w tym punkcie przewidzianych;

    Uczestnik traci prawo do nagrody, o której mowa w pkt.4.1.8. i 4.1.9
  15. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w pkt. 3.14. Losowanie jest kontynuowane (tj. losowani są kolejni Uczestnicy) do czasu uzyskania połączenia telefonicznego ze zwycięzcą nagrody tygodniowej i głównej danego Losowania (tj. do czasu złożenia przez niego stosownych oświadczeń i zgód, o których mowa w pkt. 3.13.), nie później jednak niż do godziny 15:30. W przypadku gdy do godziny 15:30 w dniu danego Losowania Organizator nie uzyska połączenia telefonicznego ze zwycięzcą (tj. nie uda się wyłonić zwycięzcy danego Losowania ), nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
  16. Dodatkowo w dniu każdego z Losowań jest losowanych trzech Uczestników w celu stworzenia listy rezerwowej zwycięzców nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. Regulaminu, która to lista jest wykorzystana w przypadku gdyby zwycięzca wyłoniony stosownie do postanowień pkt. 3.13. Regulaminu nie spełniał warunków uprawniających do otrzymania nagrody (o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. Regulaminu) przewidzianych Regulaminem, tj. nie przesłał w terminie oryginału Losu oraz oryginału Paragonu Loterii (lub faktury) wraz z podpisanym oświadczeniem, że jest osobą która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu.
  17. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Paragony Loterii. Paragony Loterii podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, lub w sposób uniemożliwiający dokonanie odczytu Paragonu Loterii w Terminalu, a także, co do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem nie uprawniają do udziału w Loterii i otrzymania jakiejkolwiek z nagród przewidzianych w Regulaminie.
  18. Jeden Uczestnik ma szansę wygrać w Loterii jedynie jedną nagrodę, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. poniżej.
 4. Nagrody Loterii
  1. W Loterii przewidziane są następujące Nagrody:
   1. 13.000 nagród w postaci bonu zakupowego uprawniającego do dokonania zakupów w Sklepach Castorama o wartości 20 zł brutto każdy;
   2. 1.550 nagród w postaci bonu zakupowego uprawniającego do dokonania zakupów w Sklepach Castorama o wartości 50 zł brutto każdy;
   3. 100 nagród w postaci bonu zakupowego uprawniającego do dokonania zakupów w Sklepach Castorama o wartości 100 zł brutto każdy;
   4. 850 nagród w postaci grilla elektrycznego Master Grill&Party o wartości 112,96 zł brutto każda;
   5. 1.500 nagród w postaci myjki Kärcher WV Classic o wartości 154,98 zł brutto każda;
   6. 2.000 nagród w postaci zestawu narzędzi YATO 56 części o wartości 92,25 zł brutto każda;
   7. 2.000 nagród w postaci wiertarki udarowej Bosch EasyImpact 500 o wartości 148,83 zł brutto każda;
   8. 4 nagrody tygodniowe w postaci samochodu osobowego marki Dacia Duster COMFORT silnik 1.2 TCe 125 S&S, kolor Orange Atacama o wartości 59.520 brutto zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 6.613 zł. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 66.133 zł brutto;
   9. nagroda główna "Metamorfoza z Dorotą Szelągowską" w postaci vouchera uprawniającego do nabycia od firmy Castorama Polska usługi stylizacyjno-remontowej wybranego przez zwycięzcę lokalu mieszkalnego na warunkach i zasadach ustalonych pomiędzy zwycięzcą i firmą Castorama Polska oraz zgodnie z jego regulaminem o wartości 100.000 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11.111 zł. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 111.111 zł brutto.
  2. Pula nagród w Loterii wynosi 1.533.789,00 zł brutto.
 5. Odbiór nagrody
  1. Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt. 4.1.1.- 4.1.7. informowani są o wygranej bezpośrednio po dokonaniu odczytu Paragonu w Terminalu, poprzez informację, jaka ukazuje się na Terminalu. W przypadku wygranej Terminal drukuje potwierdzenie wygrania jednej z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.1.- 4.1.7. Zwycięzca jednego z Losowań jest informowany o wygranej nagrodzie oraz miejscu i terminie odbioru nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. powyżej podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 3.13. Regulaminu oraz dodatkowo (w ciągu 3 dni od dnia Losowania ) za pośrednictwem SMSa wysłanego do wyłonionego zwycięzcy Losowania, z którym połączono się telefonicznie, na numer telefonu podany przy rejestracji Losu.
  2. Zwycięzca w celu otrzymania jednej z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.1. - 4.1.7. powyżej powinien nie później niż do dnia 29 kwietnia 2018r. w godzinach otwarcia Sklepów zgłosić się osobiście do Punktu Obsługi Klienta Sklepu, w którym dokonał zakupu Towaru lub Towarów i przedstawić oryginał potwierdzenia wylosowania nagrody z Terminala oraz oryginał Paragonu Loterii, w oparciu o który Uczestnik uzyskał potwierdzenie wylosowania danej nagrody (lub fakturę VAT, o której mowa w pkt. 3.7. lit. a). Przed odbiorem nagrody Uczestnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie, że ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu.
  3. Nagroda, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. jest wydawana zwycięzcy danego Losowania w Sklepie, w którym zwycięzca dokonał zakupów, we wskazanym terminie nie później niż do dnia 9 lipca 2018r.
  4. Przed odbiorem nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. zwycięzca wyłoniony w trybie, o którym mowa w pkt. 3.10. zobowiązany jest przesłać, na adres Organizatora oryginał Losu oraz oryginał Paragonu Loterii (lub fakturę, o której mowa w pkt. 3.7. lit. a) wraz z podpisanym oświadczeniem, że ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu oraz imię, nazwisko, nazwę i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo. Wymienione dokumenty powinny zostać doręczone przez zwycięzcę danego Losowania do Organizatora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia danego Losowania, w związku z którym wyłoniony został dany zwycięzca. Ponadto w dniu wydania nagrody zwycięzca zobowiązany jest do potwierdzenia swojej tożsamości jak również podpisania protokołu odbioru nagrody.
  5. W przypadku gdyby zwycięzca któregokolwiek Losowania nie wypełnił warunków uprawniających do otrzymania nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9., traci on prawo do tej nagrody, a uprawnionym do otrzymania nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. jest pierwsza osoba z listy rezerwowej, o której mowa w pkt. 3.16. Regulaminu. W przypadku gdy pierwsza osoba z listy rezerwowej nie spełni wszystkich warunków określonych Regulaminem, koniecznych do odebrania nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9., uprawnioną do otrzymania nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. jest druga osoba z listy rezerwowej. W przypadku gdy druga osoba z listy rezerwowej nie spełni wszystkich warunków określonych Regulaminem, koniecznych do odbioru nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9., uprawnioną do otrzymania nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. jest trzecia osoba z listy rezerwowej. W przypadku gdy trzecia osoba z listy rezerwowej nie spełni wszystkich warunków określonych Regulaminem, koniecznych do odbioru nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9., nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
  6. W sytuacji, gdy zgodnie z pkt. 5.5. Regulaminu uprawnionym do otrzymania nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. będzie pierwsza osoba z danej listy rezerwowej stworzonej w związku z danym Losowaniem (stosownie do postanowień pkt. 3.16). Organizator skontaktuje się z tą osobą nie później niż do 14 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista rezerwowa. Pierwsza osoba z listy rezerwowej zobowiązana jest przesłać na adres Organizatora oryginał Losu oraz oryginał Paragonu Loterii (lub faktury, o której mowa w ust. 3.7. lit. a) wraz z podpisanym oświadczeniem, że ukończyła 18 lat oraz, że nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu. Wymienione dokumenty powinny zostać doręczone do Organizatora w terminie nie dłuższym niż do 21 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista rezerwowa. Termin odbioru nagrody przez pierwszą osobę z danej listy rezerwowej upływa w terminie 30 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista rezerwowa.
  7. W przypadku gdy, pierwsza osoba z listy rezerwowej nie spełni warunków do otrzymania nagrody (o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9.), osoba ta traci prawo do tej nagrody, a uprawnionym do otrzymania nagrody będzie druga osoba z danej listy rezerwowej stworzonej w związku z danym Losowaniem (stosownie do postanowień pkt. 3.16). Organizator skontaktuje się z tą osobą nie później niż do 35 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista rezerwowa. Druga osoba z listy rezerwowej zobowiązana jest przesłać na adres Organizatora oryginał Losu oraz oryginał Paragonu Loterii (lub faktury, o której mowa w ust. 3.7. lit. a) wraz z podpisanym oświadczeniem, że ukończyła 18 lat oraz, że nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu. Wymienione dokumenty powinny zostać doręczone do Organizatora w terminie nie dłuższym niż do 42 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista rezerwowa. Termin odbioru nagrody przez drugą osobę z danej listy rezerwowej upływa w terminie 49 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista rezerwowa.
  8. W przypadku gdy druga osoba z listy rezerwowej nie spełni warunków do otrzymania nagrody (o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9.), osoba ta traci prawo do tej nagrody, a uprawnionym do otrzymania nagrody będzie trzecia osoba z danej listy rezerwowej stworzonej w związku z danym Losowaniem(stosownie do postanowień pkt. 3.16). Organizator skontaktuje się z tą osobą nie później niż do 56 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista rezerwowa. Trzecia osoba z listy rezerwowej zobowiązana jest przesłać na adres Organizatora oryginał Losu oraz oryginał Paragonu Loterii (lub faktury, o której mowa w ust. 3.7. lit. a) wraz z podpisanym oświadczeniem, że ukończyła 18 lat oraz, że nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu. Wymienione dokumenty powinny zostać doręczone do Organizatora w terminie nie dłuższym niż do 63 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista rezerwowa. Termin odbioru nagrody przez trzecią osobę z danej listy rezerwowej upływa w terminie 70 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista rezerwowa.
  9. Przed odbiorem nagrody (o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9.) osoby z listy rezerwowej również są zobowiązane potwierdzić swoją tożsamość oraz podpisać protokół odbioru nagrody.
  10. Ostateczna lista zwycięzców (tj. ich imię i pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość ich zamieszkania), którzy spełnili warunki wydania nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. jest również zamieszczona na stronie www.loteria-castorama.pl w terminie do dnia 2 lipca 2018r.
  11. Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane zwycięzcom zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016r., poz. 2032 z późn.zm.), co oznacza, że przed wydaniem nagrody w przypadku nagród, o których mowa w pkt. 4.1.8. i 4.1.9. powyżej, nagrody pieniężne są potrącane przez Organizatora i przeznaczane na zapłatę podatku.
  12. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.
  13. Wszystkie nagrody w Loterii są wydawane do dnia 9 lipca 2018 r.
  14. Nieodebrane przez zwycięzców nagrody przepadają na rzecz Organizatora.
 6. Komisja
  1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i wydał regulamin jej działania.
  2. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie gier hazardowych i Regulaminu.
  3. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
  4. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.
 7. Postępowanie reklamacyjne
  1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 16 lipca 2018 r. W wypadku nadania reklamacji drogą pocztową za datę wniesienia reklamacji uważa się datę nadania przesyłki zawierającej reklamację, pod warunkiem jednak doręczenia do Organizatora takiej przesyłki do dnia 20 lipca 2018 r. Reklamacje wniesione po dniu 16 lipca 2018 r. lub w wypadku nadania drogą pocztową doręczone do Organizatora po dniu 20 lipca 2018 r. nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
  2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
  3. Reklamacje należy kierować na piśmie na adres Organizatora:
   Fortuna PS Sp. z o.o.
   ul. Astronomów 12
   01-450 Warszawa
   z dopiskiem reklamacja loterii – Reklamacja - Loteria "21 Urodziny Castoramy"
  4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.
  5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, ale nie później niż do dnia 3 sierpnia 2018 r.
  6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: www.fortunaps.pl oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Astronomów 12, a także w Punkcie Obsługi Klienta każdego ze Sklepów oraz na stronie internetowej pod adresem: www.loteria-castorama.pl. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.
  2. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Na żądanie zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych.
  5. Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobierz pdf

Swoje kody możesz zarejestrować również poprzez aplikację mobilną CASTORAMA

Castorama

dostępną w:

Serwis w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych, korzysta z informacji zamieszczanych na urządzeniach końcowych użytkowników (plików cookies). Jeżeli w ustawieniach przeglądarki dopuściłeś przechowywanie plików cookies, będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce plików cookies.